Instalacje ppoż pianowe

Oferujemy projektowanie i montaż systemów przeciwpożarowych pianowych. Tego typu instalacje dedykowane są do gaszenia zarówno substancji stałych, jak i ciekłych w klasie zagrożenia pożarowego A i B (m.in. drewno, plastik, beton, benzyna, lakier). Można je wykorzystać także do gaszenia gazów (klasa zagrożenia pożarowego C).

Budowa pianowego systemu gaśniczego

Podstawowym elementem instalacji są zestawy do wytwarzania oraz dozowania środka pianotwórczego. Piana jest rozprowadzana poprzez system tryskaczy, dyszy i generatorów piany. Całość instalacji podłączona jest do źródła wody oraz pompowni. Za wykrycie pożaru odpowiada stanowisko kontrolno-alarmowe.

Pianę tworzy połączenie wody i koncentratu pianotwórczego z powietrzem pod odpowiednim ciśnieniem. Do gaszenia wykorzystuje się piany lekkie, średnie i ciężkie.

Zastosowanie pianowych systemów przeciwpożarowych

Piankowe systemy przeciwpożarowe dobrze sprawdzają się w składach paliwa i rafineriach, przedsiębiorstwach zajmujących się utylizacją odpadów, w firmach produkujących spirytus, kosmetyki oraz środki chemiczne. Często wykorzystywane są one również na składowiskach opon i w magazynach, gdzie przechowuje się tworzywa sztuczne.

Zapoznaj się z oferowanymi systemami i zamów instalację idealnie spełniającą oczekiwania Twojej firmy.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: